15:15 Saal 2 Kids & Teens Kindertanz ab 3
16:00 Saal 2 Kids & Teens Hip Hop / Clip 6 - 8
17:00 Saal 2 Kids & Teens Hip Hop / Clip 8 - 12
17:30 Saal 1 Jugendliche Grundkurs Jugend
18:00 Saal 2 Kids & Teens Hip Hop / Clip 12 - 16
19:00 Saal 1 Erwachsene Silberkurs Erwachsene
19:00 Saal 2 Kids & Teens Hip Hop / Clip ab 17
20:00 Saal 2 Kids & Teens Hip Hop / Clip ab 17
20:30 Saal 1 Erwachsene Tanzkreis Erwachsene